برچسب: ناپلئون بناپارت

10 پیشگویی نوستراداموس که به حقیقت پیوست 0

10 پیشگویی نوستراداموس که به حقیقت پیوست

10 پیشگویی نوستراداموس که به حقیقت پیوست : میشل نوستراداموس متولد 21 دسامبر 1503 ک در لاتین به نوستراداموس معروف شده بود، یک عطار فرانسوی بود. او به این دلیل بسیار مشهور است که...