برچسب: ملکه الیزابت

10 قانونی که ملکه الیزابت میتواند رعایت نکند 0

10 قانونی که ملکه الیزابت میتواند رعایت نکند

10 قانونی که ملکه الیزابت میتواند رعایت نکند : ملکه الیزابت دوم به عنوان یک ملکه متواضع و فروتن شناخته میشه. با اینحال او این اختیار را دارد که برخی از قوانین رو نادیده...

قوانین عجیب خاندان سلطنتی انگلیس 0

قوانین عجیب خاندان سلطنتی انگلیس

قوانین عجیب خاندان سلطنتی انگلیس : زندگی ملکه الیزابت و خانواده اش، آنقدر هم راحت نیست. زیرا باید قوانین بسیار زیاد و پیچیده، محدودیت ها و وظایف مختلفی را رعایت کنند. با ماه همراه...