برچسب: قدرت ماورایی

انسان هایی با قدرت ماورایی که برای آمریکا کار میکنند 0

انسان هایی با قدرت ماورایی که برای آمریکا کار میکنند

انسان هایی با قدرت ماورایی که برای آمریکا کار میکنند : از سال 1978 تا سال 1995 آژانس مرکزی CIA ایالت متحده آمریکا، یک برنامه سری را با عنوان استار گیت به انجام رساند....