برچسب: بریتانیا

10 قانونی که ملکه الیزابت میتواند رعایت نکند 0

10 قانونی که ملکه الیزابت میتواند رعایت نکند

10 قانونی که ملکه الیزابت میتواند رعایت نکند : ملکه الیزابت دوم به عنوان یک ملکه متواضع و فروتن شناخته میشه. با اینحال او این اختیار را دارد که برخی از قوانین رو نادیده...