برچسب: ایران باستان

همانطور که می دانید ما یک موضوع با عنوان تاریخی در سایت داریم و برای بهتر کردن و دسته بندی بهتر مطالب، برچسب ایران باستان را نیز به پست های داخل این موضوع اضافه کردیم.

همانطور که از اسم این برچسب پیدا است، ما مطالب مربوط به ایران باستان که اکثرا به 2500 سال پیش برمی گردند تا بازبینی و بررسی می کنیم. مطالبی مانند معرفی خدایان باستان و یا معرفی سلسله های پادشاهی و یا معرفی اتفاتی که رخ دادند و کمتر کسی از آنها مطلع است. همه این مطالب با بررسی های دقیق تئوری ها و با نمایان کردن مدرک و اسنادی  همچون لوح های کشف شده انجام می شود.

امیدواریم که مطالب این برچسب مورد پسند شما واقع شود.

معرفی میترا خدای ایران باستان 0

معرفی میترا خدای ایران باستان + عکس

واژه آریا که معنی آزاده، شریف و بزرگوار می دهد به قومی از نژاد آریایی گفته می شود که نیاکان مردمان سرزمین های ایران، بخشی از آسیای میانه، هندوستان و بخش هایی از اروپا...