تن تاپ بلاگ

نشانه های خودکشی 0

نشانه های خودکشی

خبر خودکشی های اخیر چهره های مشهوری مانند آنتونی بوردین آشپز مشهور آمریکایی، این مسئله را در مرکز توجه قرار داده است. اگر تصور می کنید که آمار خودکشی رو به افزایش است درست...