دسته: متفرقه

می دانید اعدامی ها قبل از اعدام چه می خورند؟ 0

می دانید اعدامی ها قبل از اعدام چه می خورند؟ + عکس

در اکثر کشورها آخرین خواسته های محکومان به اعدام، پیش از اجرای حکم، احترام گذاشته می شود؛ اما این خواسته ها محدودیت های خاص خود را دارند. در این پست به آخرین غذایی...