دسته: افراد مشهور

داستان برادران دالتون 0

داستان برادران دالتون

دالتون ها چهار برادر از خانواده ای پرجمعیت بودند که به دلایل قتل و غارت هایش در آمریکا، شهرتی جهانی به دست آوردند. با شنیدن نام دالتون ها، ناخودآگاه به یاد چهار برادر دالتون...