نظامی

جنگ با آمریکا چگونه است؟

جنگ با آمریکا چگونه است؟

خیلی ها تصورشان از جنگ با آمریکا پوشیدن لباس رزم و موضع گرفتن در پشت خاکریزها و به دست گرفتن اسلحه و گوش دادن به نوحه های هیجان انگیز و شنیدن صدای توپ و...

حقایق زندگی در زیردریایی

با حقایق زندگی در زیردریایی آشنا شوید

سلام خدمت کاربران سایت تن تاپ. با 72 زیردریایی در خدمت، آمریکا دارای بزرگترین نیروی دریایی در زیر آبهای سراسر جهان است که قطعا در برابر همه رادارها مخفی هستند. زیردریایی ها موظف به...

معرفی بمب افکن بی 2

معرفی بمب افکن بی 2

سلام خدمت کاربران سایت تن تاپ. با اعلام برنامه های رئیس جمهور فعلی آمریکا برای افزایش بودجه دفاعی آمریکا در سال جاری برای دوباره ساختن ارتش تحریر رفته دولت آمریکا، ممکن است نیاز باشد...