نظامی

9 تا از خطرناک ترین مامورهای مخفی

9 تا از خطرناک ترین مامورهای مخفی

مامورهای مخفی! ما آنها را در داخل فیلم ها و یا بازی های ویدئویی می بینیم که ناگهانی به صورت مخفی از داخل تاریکی بیرون می آیند و یک عده را می کشند و...

9 تا از بهترین سازمان های جاسوسی

9 تا از بهترین سازمان های جاسوسی + عکس

هر چقدر یک کشور بزرگتر و قویتر باشد نیازمند این است که سازمان قوی تر و بهتری کشور را اداره کنند؛ به ویژه سازمان های جاسوسی و اطلاعات. این سازمان های جاسوسی، همه چیز...