نظامی

عملیات اوج نیمه شب

عملیات اوج نیمه شب (1953): وحشتناک ترین عملیات سیا

در این پست درباره یکی از عملیات های مخفی وحشتاک سازمان CIA می پردازیم. عملیاتی که به عنوان یک عملیات غیرقانونی از آن یاد می شود. عملیاتی با نام عملیات اوج نیمه شب! در...

لئو میجر شجاع ترین فرد در جنگ با نازی ها

لئو میجر شجاع ترین فرد در جنگ با نازی ها

بسیاری از مردم، لئو میجر را یک قهرمان توصیف می کنند. کسی که کارهای زیادی در جنگ جهانی انجام داده. در شامگاه 14 آپریل 1945، سرباز کانادایی لئو میجر، تنهایی توانست شهر هلندی زووله...