دسته: جنایی

تمام شدن سوخت هواپیما در آسمان 0

تمام شدن سوخت هواپیما در آسمان

در هر روز بیشتر از 100 هزار پرواز بین شهرهای مختلف دنیا انجام می شود. همین الان که شما در حال خواندن این ویدئو هستید، بیشتر از 9 هزار هواپیما در حال جا به...