دسته: متفرقه

10 کشور با بیشترین آمار خودکشی + آمار دقیق 9

10 کشور با بیشترین آمار خودکشی + آمار خودکشی ایران در جهان

مرگ چهره های مشهوری مانند کیت اسپِید و آنتونی بوردین باعث شد تا سراسر جهان درباره خودکشی و دلایل خودکشی سخن بگویند؛ در حالیکه هنوز درباره اینکه چه عواملی باعث می شود تا...