دسته: متفرقه

جهان شبیه سازی شده 2

آیا جهان یک شبیه سازی کامپیوتری است؟ بررسی جهان ماتریکسی!!

اگر اهل بازیهای آنلاین باشید، احتمالا کلمه اسپاون (Spawn) به گوشتان خورده. کلمه ای که وقتی در داخل بازی مردید، منتظرید ببینید که کجا اسپاون می شوید را عامیانه تر بگویم منتظرید ببینید...