دسته: متفرقه

زنبور دریایی : خطرناک ترین موجود دریایی! همه قربانیانش مردند! 0

زنبور دریایی : خطرناک ترین موجود دریایی! همه قربانیانش مردند!

ما در مقاله مرگبارترین حیوانات استرالیا درباره موجوداتی صحبت کردیم که در این کشور، باعث مرگ عده زیادی از مردمان همین کشور و توریستها شدند؛ در شماره 1 این لیست، زنبور دریایی است...

جهان شبیه سازی شده 2

آیا جهان یک شبیه سازی کامپیوتری است؟ بررسی جهان ماتریکسی!!

اگر اهل بازیهای آنلاین باشید، احتمالا کلمه اسپاون (Spawn) به گوشتان خورده. کلمه ای که وقتی در داخل بازی مردید، منتظرید ببینید که کجا اسپاون می شوید را عامیانه تر بگویم منتظرید ببینید...