تاریخی

تمدن قبل از انسان

آیا تمدنی قبل از انسان در 13 هزار سال پیش وجود داشت؟ + اسناد

اگر یادتان باشد در مقاله آیا سرزمین آتلانتیس پیدا شده است، به موضوع تمدن قبل از انسانها اشاره کردیم که برای اکثر کاربران سایت تن تاپ نامفهوم بود. برای همین قرار بر این شد...