دسته: تاریخی

زندگی در گولاگ شوروی چگونه بود؟ 0

زندگی در گولاگ شوروی چگونه بود؟

اردوگاه های اجباری غم انگیز که در طی سه دهه، صدها هزار شهروند شوروی را کشت. سالها پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و از میان برداشته شدن دیوار آهنین، پیدا کردن جزئیات...

داستان برادران دالتون 0

داستان برادران دالتون

دالتون ها چهار برادر از خانواده ای پرجمعیت بودند که به دلایل قتل و غارت هایش در آمریکا، شهرتی جهانی به دست آوردند. با شنیدن نام دالتون ها، ناخودآگاه به یاد چهار برادر...