تاریخی

آگوست کوبیزک (1888 - 1956) : صمیمی ترین دوست آدولف هیتلر

آگوست کوبیزک (1888 – 1956) : صمیمی ترین دوست آدولف هیتلر

اگر یادتان باشد ما در مقاله داستان زندگی آدولف هیتلر یک نیم نگاهی به آگوست کوبیزک داشتیم و گفتیم که آگوست و آدولف هیتلر رابطه بینهایت نزدیکی به یکدیگر داشتند؛ به حدی که شایعاتی...

اسرار نقاشی مونالیزا

اسرار نقاشی لبخند مونالیزا! داوینچی زن گریز بود؟

شاید کمتر کسی باشد که اسم داوینچی را نشنیده باشد. همگی با آثار ارزشمند او آشنا هستیم. آثاری همچون شام آخر، مرد ویترویوسی، خودنگاره ، بانوی‌ صخره ها و اثری که امروز درباره آن صحبت...