دسته: تاریخی

عکس مجسمه ابوالهول 2

مجسمه ابوالهول 12 هزار سال قدمت دارد؟ رازهای درباره این بنا + سند

سلام خدمت کاربران تن تاپ. مدتی قبل درباره اهرام مصر صحبت کرده بودیم که آیا اهرام را موجودات فضایی ساخته اند یا نه که مورد استقبال قرار گرفت و برای همین تصمیم گرفتیم...