دسته: سلامت و خانواده

بیماری هایی که به افراد قدرت ماورایی میدهد 0

بیماری هایی که به افراد قدرت ماورایی میدهد

بیماری هایی که به افراد قدرت ماورایی میدهد : بعضی وقتها رویای این رو میبینیم که مثل یکی از ابرقهرمان های داخل فیلم ها، یا قدرتمان زیاد شود و یا در زمان سفر کنیم...