مواد مخدر

ماده مخدر فلاکا

ماده مخدر فلاکا چیست؟ خطرناکترین ماده مخدر جهان فلاکا!

در ایران حدود 400 نوع ماده مخدر شناسایی شده که در لیست جدیدترین و خطرناکترین آنها، مواد مخدری به نام فلاکا است! این ماده توهم زا بیشتر مورد مصرف جوانان در جشنهای شبانه است...

آمادو کاریلو فوئنتس برترین قاچاقچی کوکائین مکزیک

کارتل خوارز :خشن ترین کارتل کشور مکزیک

کارتل خوارز یکی دیگر از برترین کارتل های مواد مخدر می باشد که هزاران تن مواد مخدر را از کشور مکزیک به سمت ایالات متحده آمریکا روانه کرده. منطقه خوارز در زمان حکمرانی این...