دسته: مواد مخدر

ماده مخدر فلاکا 0

ماده مخدر فلاکا چیست؟ خطرناکترین ماده مخدر جهان فلاکا یا زامبی!

در ایران حدود 400 نوع ماده مخدر شناسایی شده که در لیست جدیدترین و خطرناکترین آنها، مواد مخدری به نام فلاکا است! این ماده توهم زا که جدیدا در کشور ایران هم  وارد...