مواد مخدر

ارنستو فونسکا کاریو | کودکی، جرم، افتخارات

ارنستو فونسکا کاریو | کودکی، جرم، افتخارات

ارنستو فونسکا کاریو را که با لقب “دون نتو” هم می‌شناختند، کسی بود که در دوران اوج خودش (دهه 80 میلادی)، ده ها هزار تن ماریجوانا و کوکائین را به کشورهای دیگر و مخصوصا...

بوی هروئین شبیه چیست و اصلا بویی دارد؟

بوی هروئین شبیه چیست و اصلا بویی دارد؟

بوی هروئین شبیه چیست؟ شما چی فکر میکنید؟ اصلا هروئین بویی دارد؟ هر مواد مخدری بوی خاص خودش را دارد و هروئین هم خوب قاعدتا بوی خودش را دارد. اگر شما ماریجوانا و یا...