مواد مخدر

کارتل سینالوآ : برترین کارتل مکزیکی که هنوز پابرجاست!

کارتل سینالوآ : برترین کارتل مکزیکی که هنوز پابرجاست!

کارتل سینالوآ را می توان یکی از برترین و پولدارترین کارتل های قاچاق مواد مخدر نام برد و نام آن را در کنار کارتل هایی همچون مدلین و کارتل کالی قرار دارد. البته که...

ماده مخدر فلاکا

ماده مخدر فلاکا چیست؟ خطرناکترین ماده مخدر جهان فلاکا!

در ایران حدود 400 نوع ماده مخدر شناسایی شده که در لیست جدیدترین و خطرناکترین آنها، مواد مخدری به نام فلاکا است! این ماده توهم زا بیشتر مورد مصرف جوانان در جشنهای شبانه است...