افراد مشهور

اتوره مایورانا

آیا اتوره مایورانا در زمان سفر کرده؟ دانشمندی که ناگهان غیب شد!

اتوره مایورانا! او را میتوان در لیست عجیب ترین دانشمندان و در کنار افرادی مانند نیکولای مینویکی قرار داد. کسی که گفته شده تئوری سفر در زمان را به واقعیت تبدیل کرده! البته او...

خلاصه زندگی نامه ایلان ماسک

خلاصه زندگی نامه ایلان ماسک! معرفی تمامی اختراعات ماسک!

دیگر فکر نکنم کسی در دنیا باشد که ایلان ماسک را نشناسد! شما اگر در هر زمینه ای فعالیت داشته باشید، قطعا حداقل نامش به گوشتان خورده! پس ما هم تصمیم گرفتیم تا کمی...

اسرارهای ناگفته از نیکولا تسلا! دشمنی با توماس ادیسون؟

چقدر از نیکولا تسلا می دانید؟ از آزمایشها و اختراعاتش چی؟ نیکولا تسلا کسی بوده که شاید چندین دهه از نسل خود جلوتر بوده. او کسی بوده حتی بقیه مخترعان جهان هم از ایده...