دسته: افراد مشهور

آدلر بریمان سیل 0

آدلر بریمان سیل مرموزترین قاچاقچی جهان

سلام خدمت کاربران سایت تن تاپ. سنگ قبر آدلر بریمان سیل به یک نماد هواپیما و یک صلیب آراسته شده است. اولی بسیار برازنده این خلبان و دومی برای برخی سوال برانگیز است....