افراد مشهور

نام رهبر شیطان پرستان جهان چیست؟

نام رهبر شیطان پرستان جهان چیست؟

به نظر شما نام رهبر شیطان پرستان جهان چیست؟ از وقتی که ما پست اسامی شیطان را نوشتیم، یکی از سوالات همیشگی این بود که چه کسی رهبر فرقه شیطان پرستان در جهان است....

ارنستو فونسکا کاریو | کودکی، جرم، افتخارات

ارنستو فونسکا کاریو | کودکی، جرم، افتخارات

ارنستو فونسکا کاریو را که با لقب “دون نتو” هم می‌شناختند، کسی بود که در دوران اوج خودش (دهه 80 میلادی)، ده ها هزار تن ماریجوانا و کوکائین را به کشورهای دیگر و مخصوصا...