نجوم

گوشی هوشمند در مسابقه مایک تایسون (سال 1995)

گوشی هوشمند در مسابقه مایک تایسون (سال 1995)

گوشی هوشمند در مسابقه مایک تایسون (سال 1995) بیایید یک بار برای همیشه داستان گوشی هوشمند در مسابقه مایک تایسون  را با هم موشکافی کنیم. در سال 1995 یک کلیپی از مبارزه مایک تایسون...