نجوم

گوشی هوشمند در مسابقه مایک تایسون (سال 1995)

گوشی هوشمند در مسابقه مایک تایسون (سال 1995)

گوشی هوشمند در مسابقه مایک تایسون (سال 1995) بیایید یک بار برای همیشه داستان گوشی هوشمند در مسابقه مایک تایسون  را با هم موشکافی کنیم. در سال 1995 یک کلیپی از مبارزه مایک تایسون...

نظریه انیشتین در مورد سفر در زمان چیست؟ توضیحات با مثال!

نظریه انیشتین در مورد سفر در زمان چیست؟ توضیحات با مثال!

یکی از داغ ترین بحث های مربوط به سفر در زمان که در اینترنت سرچ می شود، مربوط به نظریه انیشتین در مورد سفر در زمان است. آلبرت انیشتین از طریق نظریه نسبیت خود...

پارادوکس پدربزرگ چیست؟

پارادوکس پدربزرگ چیست؟ بررسی تئوری های این پارادوکس

پارادوکس پدربزرگ یکی از مشکلات سفر در زمان است که خیلی ها اعتقاد دارند به هیچ وجه نمی توان آن را برطرف کرد. ولی جدای از آن، خیلی از دانشمندان هم اعتقاد دارند که...