نجوم

سفر در زمان در ایران : علی رازقی توانسته ماشین زمان بسازد؟

سفر در زمان در ایران : علی رازقی توانسته ماشین زمان بسازد؟

سفر در زمان در ایران : علی رازقی توانسته ماشین زمان بسازد؟ چند سال پیش یک دانشمند ایرانی به نام علی رازقی ادعا کرده که یک ماشین زمان ساخته است و سفر در زمان...

کسانی که سفر در زمان را تجربه کرده اند + بررسی 7 داستان واقعی

9 داستان واقعی کسانی که سفر در زمان را تجربه کرده اند !

آیا به سفر در زمان اعتقاد دارید؟ واقعیتش رو بخواهید من خودم هم شکاک هستم. ولی اگر داستان کسانی که سفر در زمان را تجربه کرده اند را بشنوید، قطعا نظرتان عوض می شود....

گوشی هوشمند در مسابقه مایک تایسون (سال 1995)

گوشی هوشمند در مسابقه مایک تایسون (سال 1995)

گوشی هوشمند در مسابقه مایک تایسون (سال 1995) بیایید یک بار برای همیشه داستان گوشی هوشمند در مسابقه مایک تایسون  را با هم موشکافی کنیم. در سال 1995 یک کلیپی از مبارزه مایک تایسون...