دسته: نجوم

اثر پروانه ای 0

اثر پروانه ای واقعیت دارد؟ این تئوری چقدر در زندگی ما تاثیر دارد؟

ما در مقالات زیادی از جمله مقاله مشکلات سفر در زمان درباره تئوری اثر پروانه ای صحبت کردیم و گفتیم که این یکی از دلایلی است که نمی شود در زمان به عقب...