دسته: مکان های اسرارآمیز

حقایق کره ماه 0

8 حقیقت درباره کره ماه

در این پست درباره حقایق کره ماه صحبت می کنیم. کره ماه که 239 هزار مایل از زمین فاصله دارد، برای هزاران سال منبع الهام بسیاری از افسانه ها و عقاید خرافاتی بوده اند....