دسته: مکان های اسرارآمیز

زندگی در گولاگ شوروی چگونه بود؟ 0

زندگی در گولاگ شوروی چگونه بود؟

اردوگاه های اجباری غم انگیز که در طی سه دهه، صدها هزار شهروند شوروی را کشت. سالها پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و از میان برداشته شدن دیوار آهنین، پیدا کردن جزئیات...

حقایق پنتاگون 0

حقایق پنتاگون

پنتاگون ستاد مرکزی وزارت ایالات متحده آمریکا بوده و در واقع یک ساختمان 5 ضلعی بسیار بزرگ است که بزرگترین ساختمان متعلق به یک اداره دولتی در سراسر جهان به شمار می آید....