دسته: موجودات فضایی

0

ماجرای سقوط سفیه فضایی در رازول! در حادثه رازول چه گذشت؟

در تاریخ ایالات متحده، کمتر حادثه ای مثل این حادثه وجود دارد که جذابیتش بعد از چندین دهه کم نشده باشد. این اتفاق در تابستان 1947 در طول جنگ سرد رخ داد. زمانی...

می دانستید از موجودات فضایی در قرآن اشاره شده است؟ 0

می دانستید از موجودات فضایی در قرآن اشاره شده است؟

چشم اندازی که قرآن ارائه می دهد بسیار فراتر از چشم اندازی است که دانشمندان قرون وسطی ارائه می دادند. قبل از به قدرت رسیدن قرآن در جهان، این علم یونانی بود که...