دسته: موجودات فضایی

چند رویداد مهم که وجود موجودات فضایی را اثبات میکند 1

شواهدی برای اثبات موجودات فضایی + عکس

سلام خدمت کاربران سایت تن تاپ. تاکنون بارها شاهد خبرهایی از مشاهده موجودات فضایی در زمین بوده ایم و اتفاقاتی همچون رازول از مهمترین این خبرها میباشد. در این پست نگاهی مختصر به...

نقاشی های مرموز در مورد بشقاب پرنده 0

نقاشی های مرموز در مورد بشقاب پرنده + عکس

سلام خدمت کاربران سایت تن تاپ. تاکنون پدیده های مرموزی در دنیا به وقوع پیوسته که هیچ جوابی تا به حال برای آن یافت نشده است. شاید برخی از آنها افسانه باشند ولی...