دسته: موجودات فضایی

چند رویداد مهم که وجود موجودات فضایی را اثبات میکند 1

شواهدی برای اثبات موجودات فضایی + عکس

سلام خدمت کاربران سایت تن تاپ. تاکنون بارها شاهد خبرهایی از مشاهده موجودات فضایی در زمین بوده ایم و اتفاقاتی همچون رازول از مهمترین این خبرها میباشد. در این پست نگاهی مختصر به...

قتل وحشتناک کوهنوردان توسط موجودات فضایی در روسیه 0

قتل وحشتناک کوهنوردان توسط موجودات فضایی در روسیه

سلام خدمت تمامی کاربران سایت تن تاپ. در این پست مورد عجیبی را بررسی میکنیم که باعث مرگ مرموز و وحشتناک 9 کوهنورد در کوهستان شده است. 9 قتلی که توسط کارشناسان و...