دسته: قاتل سریالی

پسر سام چه کسی بود؟ 0

پسر سام قاتل زنهای جوان

سلام خدمت تمامی کاربران سایت تن تاپ. قتل 6 نفر و مجروح کردن 7 نفر. این کارنامه جنایتهایی است که متعلق به یکی از معروفترین قاتلین سریالی آمریکاست. مردی به نام دیوید برکوویتز که...