جن و ارواح

ارواح از نظر علمی: علم درباره ارواح چه می گوید؟

ارواح از نظر علمی: علم درباره ارواح چه می گوید؟

مردم عاشق داستانهای ترسناک درباره ارواح هستند، در حالیکه هیچ سند علمی در پشت آن وجود ندارد. در داستانها ممکن است که یک روح نجوا کند و یا باعث روشن و خاموش شدن یک...

تماس تلفنی مردگان با انسانها واقعیت دارد؟

تماس تلفنی مردگان با انسانها واقعیت دارد؟

آیا ارواح می توانند مانند موجودات زنده شماره بگیرند و پای تلفن احوال پرسی کنند؟ پاسخ بسیاری از ما در این موارد یک لبخندی است که روی لبهایمان نقش می بندد. اما در دنیا...

رازهای شیطان

5 تا از رازهای شیطان

بعد از خدا، شیطان یکی از مباحثی است که در اکثر ادیان اشاره زیادی به آن شده است. در بسیاری از کتب دینی و متون مقدس مستقیما به شیطان و نقش آن در انحراف...

خانه وحشت امیتی ویل

در خانه وحشت امیتی ویل چه گذشت؟

در گوشه و کنار جهان عمارت و سکونتگاه های متعددی به ظن تسخیر بودن، مورد توجه گردشگران و بازدید کنندگان از قسمت های مختلف جهان قرار میگیرند. محبوبیت برخی ازاین منازل به جنایت هایی...