دسته: جن و ارواح

رازهای شیطان 0

رازهای شیطان

بعد از خدا، شیطان یکی از مباحثی است که در اکثر ادیان اشاره زیادی به آن شده است. در بسیاری از کتب دینی و متون مقدس مستقیما به شیطان و نقش آن در انحراف...

خانه وحشت امیتی ویل 0

خانه وحشت امیتی ویل

در گوشه و کنار جهان عمارت و سکونتگاه های متعددی به ظن تسخیر بودن، مورد توجه گردشگران و بازدید کنندگان از قسمت های مختلف جهان قرار میگیرند. محبوبیت برخی ازاین منازل به جنایت هایی...

خانه تسخیر شده خانواده پرون 0

خانه تسخیر شده خانواده پرون – قسمت دوم

در ابتدا روح از فشارهای فیزیکی برای مجبور کردن کارولین به ترک خانه استفاده کرد. او را نیشگون گرفته و یا به صورتش سیلی میزد. اما رفته رفته این شکنجه ابعاد بدتری به خود...