دسته: جن و ارواح

خانواده اسمورل 6

خانواده اسمورل: در این خانه جن و ارواح زندگی می کنند!!

در سال 1974 خانواده اسمورِل به همراه 4 دخترشان، قصد مهاجرت به ایالت پنسیلوانیا (غرب پیتستون) را داشتند. جک و جَنِت (زن و همسر خانواده اسمورل) در سال 1967 با همدیگر ازدواج کرده...