دسته: جن و ارواح

خانه وحشت امیتی ویل 0

خانه وحشت امیتی ویل

خانه وحشت امیتی ویل : در گوشه و کنار جهان عمارت و سکونتگاه های متعددی به ظن تسخیر بودن، مورد توجه گردشگران و بازدید کنندگان از قسمت های مختلف جهان قرار میگیرند. محبوبیت برخی...

خانه تسخیر شده خانواده پرون – قسمت دوم 0

خانه تسخیر شده خانواده پرون – قسمت دوم

خانه تسخیر شده خانواده پرون – قسمت دوم : در ابتدا روح از فشارهای فیزیکی برای مجبور کردن کارولین به ترک خانه استفاده کرد. او را نیشگون گرفته و یا به صورتش سیلی میزد....