جنایی

ایران شریفی نیا: اولین زن اعدامی تاریخ ایران – 1351

امروز قرار شده که پرونده اولین زن اعدامی ایران را معرفی کنیم. زنی به نام ایران شریفی نیا که دست به کارهای ناجوری زده بوده. در ادامه با ما همراه باشید تا این پرونده...