تسخیر شده ها

خانه تسخیر شده خانواده پرون

خانه تسخیر شده خانواده پرون – قسمت دوم

در ابتدا روح از فشارهای فیزیکی برای مجبور کردن کارولین به ترک خانه استفاده کرد. او را نیشگون گرفته و یا به صورتش سیلی میزد. اما رفته رفته این شکنجه ابعاد بدتری به خود...

جعبه دیبوک تسخیر شده توسط شیطان

معرفی جعبه دیبوک تسخیره شده توسط شیطان + عکس

خانه ها، اشیاء، افراد و بسیاری از موارد دیگر، جزو موضوعاتی هستند که به تسخیر ارواح خبیث شیطانی در میایند. اما در این برنامه به شی ای میپردازیم که با وجود سادگی خود داستانی...