دسته: تسخیر شده ها

جعبه دیبوک تسخیر شده توسط شیطان 1

معرفی جعبه دیبوک تسخیره شده توسط شیطان + عکس

خانه ها، اشیاء، افراد و بسیاری از موارد دیگر، جزو موضوعاتی هستند که به تسخیر ارواح خبیث شیطانی در میایند. اما در این برنامه به شی ای میپردازیم که با وجود سادگی خود...