نیروی آزادی مارول به شکل گیری آینده Mutantkind کمک کرددر حالی که جهش‌یافته‌های مارول مدت‌هاست که تعدادی از بزرگترین قهرمانان آن را به جهان ارائه کرده‌اند، اما در طول سال‌ها منبع دردسرهای زیادی نیز بوده‌اند. متأسفانه، دهه‌ها طول کشید تا افرادی مانند مردان ایکس به‌عنوان چیزی غیر از تهدید پذیرفته شوند، چیزی که هنوز هم تا امروز با آن مبارزه می‌کنند. در طول سال‌ها، گام‌های بزرگی برای حل این تنش عمومی برداشته شده است، اگرچه همه آنها موفق نبودند. این به ویژه در مورد نیروی آزادی صادق است، که راه را برای تغییرات مهم هموار کرد در حالی که به نوعی خود را فراموش کرده بودند.

برای خواندن ضربه بزنید
Titans: Tim Drakes LGBTQ Arc سریال خودش را به Lucius Fox می دهد

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.