ارباب حلقه ها: پیراهن میتریل فرودو در اصل متعلق به لگولاس بودبه عنوان پرداخت برای کمک خود را با هابیتبه بیلبو بگینز، دزدی اژدها پر از معما، وعده یک چهاردهم گنج در Erebor داده شد. با این حال، هنگامی که او سفر بازگشت خود را آغاز کرد، فقط دو صندوق کوچک برداشت: یکی پر از نقره و دیگری پر از طلا. با توجه به اندازه گنجینه در کوه تنها، احتمالاً کمتر از بدهی او بود، اما هنوز بیشتر از آن چیزی بود که بیلبو قبلاً می توانست خرج کند. ارباب حلقه ها.

برای خواندن ضربه بزنید
تجسم بعدی Hocus Pocus ممکن است در برادوی به پایان برسد

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.