بایگانی‌ ماهانه: آوریل 2020

می دانید اعدامی ها قبل از اعدام چه می خورند؟ 0

می دانید اعدامی ها قبل از اعدام چه می خورند؟ + عکس

در اکثر کشورها آخرین خواسته های محکومان به اعدام، پیش از اجرای حکم، احترام گذاشته می شود؛ اما این خواسته ها محدودیت های خاص خود را دارند. در این پست به آخرین غذایی...