بایگانی‌ ماهانه: سپتامبر 2019

10 ابر رایانه سریع دنیا 0

10 ابر رایانه سریع دنیا + عکس

ابر رایانه یا همان سوپر کامپیوتر به رایانه هایی گفته میشود که زمان معرفی آن در زمینه میزان ظرفیت محاسبه در واحد زمان در دنیا پیشرو باشد. این عبارت برای اولین بار توسط مجله...