بایگانی‌ ماهانه: آگوست 2019

عنصر وجود و روح شما چیست؟ 0

عنصر وجود و روح شما چیست؟

آیا میدانستید که طبق گفته های کهن، هر انسانی عنصر وجودی و روح خاص خودش را دارد که آن عنصر نقش تعیین کننده در رفتار و اخلاق و اعمال و حتی آینده آن شخص...