بایگانی‌ ماهانه: آگوست 2019

مارشال اپل وایت کی بود؟ 0

مارشال اپل وایت کی بود؟

بسیاری از فرقه های مذهبی جهان پیروان زیادی ندارند. اما تعدادی از آنها به شکلی عجیبی پیرو پیدا میکنند و اشخاصی که در راس این فرقه ها قرار دارند، عموما کارهای بسیار خطرناکی انجام...