بایگانی‌ ماهانه: آگوست 2019

فاسد ترین رهبران جهان در طول تاریخ 0

8 تا از فاسد ترین رهبران جهان

افراد ثروتمند زیادی در جهان وجود دارند که ثرمایه ی آنها غیرقابل شمارش است و بعضی از این ثروتمندها، رهبر بعضی از این کشور ها هستند که بعضا ثروتشان را از راه درست به...

10 تا از اسطوره های فوتبال تاریخ جهان 0

10 تا از اسطوره های فوتبال تاریخ

در تاریخ فوتبال، بازیکنان زیادی آمده و رفته اند. ولی فقط تعداد کمی از انها به اسطوره تبدیل شدند. تعداد اسطوره های فوتبال خیلی بیشتر از ده تاست. در این پست قصد داریم تا...