تن تاپ بلاگ

می دانستید از موجودات فضایی در قرآن اشاره شده است؟ 0

می دانستید از موجودات فضایی در قرآن اشاره شده است؟

چشم اندازی که قرآن ارائه می دهد بسیار فراتر از چشم اندازی است که دانشمندان قرون وسطی ارائه می دادند. قبل از به قدرت رسیدن قرآن در جهان، این علم یونانی بود که...

مبارزه بروسلی و وانگ جک من: واقعا چه اتفاقی افتاد؟ 0

مبارزه بروسلی و وانگ جک من: واقعا چه اتفاقی افتاد؟

مبارزه بروسلی در مقابل وانگ جک من شاید مشهورترین مبارزه در تاریخ هنرهای رزمی باشد. اما این مبارزه هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد و کسی اطلاعات دقیقی از این مبارزه...