تن تاپ

اسم فرقه شیطان پرستی: معرفی 5 + 1 فرقه

اسم فرقه شیطان پرستی: معرفی 5 + 1 فرقه

اسم فرقه شیطان پرستی چیست؟ شما چی فکر می‌کنید؟ فکر می‌کنید که شیطان پرستان فقط یک فرقه هستند یا از چندین فرقه مختف تشکیل شدند؟ همانطور که از اسم شیطان پرستی هم مشخص است،...

آمون شیطان کیست و چه قدرتهایی دارد؟

آمون شیطان کیست و چه قدرتهایی دارد؟

چقدر با آمون شیطان آشنا هستید؟ از قدرت های او باخبرید؟ می‌دانید کیست؟ ما در پست اسامی شیطان به معرفی چندین شیطان پرداختیم که آمون یکی از آنها بود. ولی توضیحی که در پست...

نام رهبر شیطان پرستان جهان چیست؟

نام رهبر شیطان پرستان جهان چیست؟

به نظر شما نام رهبر شیطان پرستان جهان چیست؟ از وقتی که ما پست اسامی شیطان را نوشتیم، یکی از سوالات همیشگی این بود که چه کسی رهبر فرقه شیطان پرستان در جهان است....

ارنستو فونسکا کاریو | کودکی، جرم، افتخارات

ارنستو فونسکا کاریو | کودکی، جرم، افتخارات

ارنستو فونسکا کاریو را که با لقب “دون نتو” هم می‌شناختند، کسی بود که در دوران اوج خودش (دهه 80 میلادی)، ده ها هزار تن ماریجوانا و کوکائین را به کشورهای دیگر و مخصوصا...