برچسب: قدرت ماورایی

انسان هایی با قدرت ماورایی که برای آمریکا کار میکنند 0

انسان هایی با قدرت ماورایی که برای آمریکا کار میکنند

از سال 1978 تا سال 1995 آژانس مرکزی CIA ایالت متحده آمریکا، یک برنامه سری را با عنوان استار گیت به انجام رساند. هدف این برنامه سازماندهی ارتشی از افراد دارای قدرت فوق طبیعی...